Farské oznamy - 2. december 2018

1.12.2018

Zbierka na charitu

Dnešnú nedeľu 2.12.2018 sa koná zbierka na charitu. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

V sobotu, 8. decembra, je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše v našom kostole budú o 6:00; 7:30 ; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30 a 18:00 (slovenská).

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva o 15.00).

p

Rorátne sväté omše

Počas všedných dní adventného obdobia budú bývať ráno o 5.45 hod. v našom kostole rorátne sväté omše.

p

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam

Do 14.12.2018, prosíme nahlásiť v sakristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.

p

Predvianočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 15.12.2018 od 8.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

p

Modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina v Katedrále svätého Martina

V stredu 5. decembra 2018 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom lectio divna, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov “Vstaň, sestra, modlime sa” (Tob 8, 4-8).

p

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

V sobotu 8. decembra 2018 o 17.30 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu v Kostole sv. Jána z Marthy v Bratislave (Trojička) so zasvätením Bratislavy Panne Márii. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 1000 a 100,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 1000,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál