Farské oznamy - 30. december 2018

29.12.2018

Sväté omše v Blumentáli

Zajtra 31.12.2018 budú sv. omše o 6.30, 12.00 a o 16.30 ďakovná sv. omša. O 23.30 bude adorácia s novoročným požehnaním. Na prikázaný sviatok Bohorodičky Panny Márie – 1.1.2019 budú sv. omše v rovnakých časoch ako v nedeľu, to znamená, že bude aj sv. omša o 18.00 v maďarskom jazyku.

p

Vianočná farská zbierka

Vianočná farská zbierka bola 2480,- €. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Katolícke noviny

Od 1.1.2019 bude cena Katolíckych Novín zvýšená na 70 centov.

p

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

31.12.2018 – 1.1.2019 – nespovedáme

2.1.2019 – 3.1.2019 – spovedáme pred svätými omšami a cez sväté omše (poobede od 15.00 vo štvrtok nespovedáme)

5.1.2019 – prvý piatok spovedáme pred svätými omšami, cez sväté omše a poobede od 15.00 hod. O 15.00 bude korunka Božieho milosrdenstva pred vystavenou sviatosťou, adorácia sa zakončí o 16.15 záverečným požehnaním.

6.1.2019 – 13.1.2019 – spovedáme ako zvyčajne

Vianočná spoveď, pokiaľ človek nespáchal ťažký hriech, platí aj k prvému piatku.

p

Posviacanie príbytkov

V sobotu 5.1.2019 o 18.00 posvätíme vodu a kriedu, aby ste si ich moli vziať na posvätenie príbytkov. Od 6.1.2019 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

p

Sväté omše v Katedrále sv. Martina

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude v pondelok 31. decembra 2018 o 16.00 hod. sláviť svätú omšu s ďakovnou pobožnosťou na konci roka a novoročnú svätú omšu v deň Slávnosti Panny Márie Bohorodičky v utorok 1. januára 2019 o 10.30 hod. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Lectio divina

V stredu 2. januára 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Pán je ochranca môjho života“ (Ž 27).

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 250 a 200,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti, milodar v pokladničke 500 a 400,- € a ďalších 300, 100 a 50,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál