Farské oznamy - 23. december 2018

22.12.2018

Sväté omše v Blumentáli

Zajtra 24.12. bude sv. omša o 6.30 a o 16.00 vigílna Narodenia Pána, o 24.00 bude polnočná sv. omša. Na Narodenie Pána – 25.12. budú sv. omše ako v nedeľu aj sv. omša o 18.00 v maďarskom jazyku. Na sv. Štefana – 26.12. budú sv. omše o: 6.00 7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 a 18.00 (slovenská). Budúcu nedeľu na Sviatok Sv. rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri sv. omšiach manželské sľuby.

p

Vianočná farská zbierka

Pri sv. omšiach 25.12. na sviatok Narodenia Pána, bude vianočná farská zbierka. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Prikázané sviatky vo vianočnom období

Narodenie Pána                                                         – utorok 25.12.2018

Sv. Štefan (26.12.) – nie je prikázaný sviatok

Svätej rodiny                                                             – nedeľa 30.12.2018

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok     – utorok 1.1.2019

Zjavenie Pána – Traja Králi                                      – nedeľa 6.1.2019

Krst Krista Pána                                                        – nedeľa 13.1.2019

p

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

25.12.2018 – 26.12.2018                                                 – nespovedáme

27.12.2018 – 28.12.2018 – 29.12.2018 – 30.12.2018     – spovedáme ako zvyčajne

31.12.2018 – 1.1.2019                                                     – nespovedáme

p

Posviacanie príbytkov

Od 6.1.2019 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

p

Vianočné farské oznamy 2018

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

p

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

p

Slávnosť Narodenia Pána v katedrále

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude v deň slávnosti Narodenia Pána sláviť polnočnú svätú omšu a svätú omšu o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých veriacich.

p

Živé jasličky v CENACOLO

Komunita CENACOLO pozýva na predstavenie s názvom Živé jasličky, ktoré sa bude konať 26.12., 30.12. a 5.1. v areáli komunity na Včelárskej Paseke v blízkosti obce Kráľová pri Senci vždy so začiatkom o 17.00 hod. Plagát je na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100 a 10,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 300 a 200,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál