Farské oznamy - 3. február 2019

2.2.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Na budúcu nedeľu 10.2.2019 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Lectio divina s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským

V stredu 6. februára 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Zmiluj sa, Bože, nado mnou“ (Ž 51).

p

Podujatie KBS „Dôstojnosť ľudskej osoby v starobe a chorobe” o téme eutanázia

Uskutoční sa za aktívnej účasti zahraničných hostí vo štvrtok 7. februára v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty a Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Kapitulskej 26, so začiatkom o 9.00. Viac informácií možno nájsť na stránke konferencie.kbs.sk

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 150 a 100,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti, a ďalších 50,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál