Farské oznamy - 5. máj 2019

4.5.2019

Celodenná poklona

V dnešnú nedeľu5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po sv. omši o 12:00 a poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním pred sv. omšou o 16:30.

p

Zbierka na seminár

Na budúcu nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa bude konať zbierka na seminár.

p

Oznam pre birmovancov

DVD s fotografiami z tohtoročného udeľovania sviatosti Birmovania sú k dispozícii v kancelárii farského úradu na Vazovovej 8, počas úradných hodín.

p

Úradné hodiny a sväté omše počas štátneho sviatku

Keďže na stredu 8.5.2019 pripadá štátny sviatok, nebudú na našom farskom úrade v tento deň úradné hodiny a sväté omše počas tohto dňa budú o 6.30, 12.00 a o 16.30 hod.

p

Letný tábor pre deti

Vzhľadom na kapacitu rekreačného zariadenia Altan v Rajeckých Tepliciach, v ktorom sa uskutoční letný tábor detí v termíne 29. 6. – 6. 7. 2019 máme ešte voľné miesta. Prihlasovanie detí sme preto predĺžili do 10. mája 2019. Prihlášky nájdete v čakárni kancelárie farského úradu a tiež na internetovej stránke charity.

p

Prezentácia púte mladej rodiny do Santiaga de Compostela

Budúcu nedeľu 12. mája 2019 pozývame od 15.00 do klubu v priestoroch farského úradu na Vazovovej 8 na prezentáciu a besedu s mladou rodinkou Michala Považana, ktorá sa aj s dvoma malými deťmi zúčastnila púte do Santiaga de Compostela. Dozvieme sa, že sa to dá v pohode absolvovať aj s malými deťmi. Tí, ktorí o púti uvažujú môžu získať aj cenné informácie a rady. Tešíme sa na hojnú účasť.

p

Púť seniorov

Na sobotu 25.5.2019 pripravujeme pre seniorov púť do Šaštína. Termín prihlasovania včas oznámime.

p

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári

Bohoslovci spolu s predstavenými Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave Vás srdečne pozývajú na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. mája 2019 v priestoroch bratislavského seminára. Program začne o 9.00 hod. v Katedrále svätého Martina svätou omšou v latinskom jazyku, po ktorej sa spoločne presunieme do priestorov seminára, kde bude program pokračovať. Plagát je na výveske.

p

Púť detí do Marianky

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019. Detskí pútnici môžu putovať buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo od 9.30 z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar: 1 ks trvanlivej potraviny pre OZ Dobrý pastier. Tešíme sa na vás! Plagát je na výveske.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál