Farské oznamy - 1. december 2019

30.11.2019

Zbierka na charitu

Dnešnú nedeľu 1. 12. 2019 sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Zápis úmyslov svätých omší

Úmysly sv. omší na mesiace JANUÁR, FEBRUÁR a MAREC 2020 budeme zapisovať od pondelka 2. decembra 2019. Zapísať je možno jednu svätú omšu za tri mesiace.

m

Lectio divina

V stredu 4. decembra 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Témou stretnutia bude čnosť múdrosti.

m

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

Srdečne pozývame veriacich na slávnostnú svätú omšu so zasvätením Bratislavy Panne Márii v pondelok 9. decembra 2019, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorú bude o 17.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave.

m

Rozhovory s otcom biskupom Haľkom

Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko bude od 30. novembra do 22. decembra vždy v soboty a nedele (okrem nedele 15.12.) v čase od 15.00 do 17.00 hod. pri charitatívnom stánku Maltézskej pomoci Slovensko na vianočných trhoch v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí k dispozícii pre rozhovor. Všetci sú srdečne pozvaní.

m

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

m

Rorátne sväté omše

Počas všedných dní adventného obdobia budú bývať ráno o 5.45 hod. v našom kostole rorátne sväté omše.

m

Pozvánka na deň otvorených dverí

Cirkevná Stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho pozýva na deň otvorených dverí 4. decembra 2019 od 8,00 do 14, 00 hod. na Vazovovej ul. č. 12 . Bližšie informácie nájdete na plagáte vo výveske.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 30,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti a 100,-€ darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál