Farské oznamy - 17. máj 2020

16.5.2020

Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu 24. 5. 2020 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

m

Sväté prijímanie

Počas pandémie sa sväté prijímanie podáva na ruku. Podľa najnovšej inštrukcie KBS tí, ktorí majú zdravotný a morálny dôvod môžu prijať sväté prijímanie do úst až po svätej omši.

m

Dišpenz

Pripomíname veriacim, že dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok (Nanebovstúpenie Pána) je stále v platnosti.

m

Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtrok 21. mája 2020 je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sväte omše v našom kostole budú o 5,45 – 6,30 - 9,00 – 12,00 - 16,30 a 18,00 hod.

m

Spovedanie

Spovedanie v Blumentálskom kostole bude možné pol hodiny pred svätou omšou (okrem 5,45 hod.) a v prípade potreby aj po sv. omši. Keďže zatiaľ nie je možné spovedanie v spovednici, spovedáme vpredu pri Lurdskej jaskyni.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za všetky milodary na opravu Blumentálskeho kostola, ktoré ste poslali v hotovosti alebo na účet farnosti počas mimoriadnej situácie, keď bol kostol zatvorený.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál