Farské oznamy - 20. decembra 2020

19.12.2020

Nedeľa 20. 12. ŠTVRTÁ Adventná nedeľa

Pondelok 21.12. féria

Utorok 22.12. féria

Streda 23. 12. féria

Štvrtok 24. 12. féria

Piatok 25. 12. NARODENIE PÁNA, slávnosť

Sobota 26. 12. Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Nedeľa 27. 12. PRVÁ nedeľa PO NARODENÍ PÁNA - sviatok Sv. rodiny

b

Sv. omše v našom kostole počas vianočných sviatkov budú:

24. decembra - o 6.30 adventná. V rámci pandemických opatrení a zníženia počtu veriacich na 25% kapacity chrámu podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, rozširujeme počet sv. omší na tri polnočné sv. omše o 21.00, 22.30 a 24.00, ktoré sú platné aj na slávnosť Narodenia Pána vrátane s vigílnou sv. omšou o 16.30. Preto tí, ktorí budú na sv. omšiach vo večerných a nočných hodinách a prídu aj na slávnosť Narodenia Pána, ak budú vidieť a vedieť o niekom kto sa nedostal na sv. omšu a bude naplnený počet v kostole nech dá prednosť tým, ktorí ešte neboli účastní na sv. oi slávnosti Narodenia Pána. Na Štedrý deň nie je prikázaný pôst.

25. decembra na Slávnosť Narodenia Pána – sv. omše ako v nedeľu.

26. decembra na sviatok sv. Štefana – o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30 a 18.00 (slovenská).

V nedeľu 27. decembra na Sviatok Sv. Rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri sv. omšiach manželské sľuby.

b

Pri sv. omšiach 24. 12. a 25. 12. 2020 na slávnosť Narodenia Pána, bude vianočná farská zbierka. Za Vaše milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

Spovedať budeme do 23.12. ako je v rozpisoch vo vianočných oznamoch. Od štvrtku 24.12 až do nedele 27.12 nebudeme spovedať.

b

  Betlehemské svetlo je k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

  b

   Dávame do pozornosti ONLINE adventný benefičný koncert Maltézskej pomoci Slovensko, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20. 12. o 20.00 h. Zároveň prebieha dobročinná zbierka na podporu celoročných aktivít Maltézskej pomoci Slovensko, medzi ktorými je pravidelný rozvoz stravy starým a opusteným ľuďom v Bratislave a pravidelné vydávanie obedov pre ľudí bez domova.

   Viac informácii na https://www.facebook.com/maltezskapomocslovensko/

   b

   Vo štvrtok 17. decembra zomrel vo veku 86 rokov náš dlhoročný organista pán Vojtech Gabriel. Spomeňme si na nášho zosnulého brata vo svojich modlitbách.

   b

   Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

   b

    Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 150,- 100,-50,-50,- 33,-, poslané na účet našej farnosti a 100,- , darované v hotovosti.


     Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál