Farské oznamy 27. decembra 2020

27.12.2020

Nedeľa 27. 12. PRVÁ nedeľa PO NARODENÍ PÁNA - sviatok Sv. rodiny

Pondelok 28.12. Sv. Neviniatok, mučeníkov

Utorok 29.12. Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka

Streda 30. 12. Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána

Štvrtok 31. 12. Sv. Silvestra I., pápeža

Piatok 1. 1. SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť

Sobota 2. 1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi

Nedeľa 3. 1. Druhá nedeľa po narodení pána

b

Sv. omše v našom kostole na Silvestra, 31.12. budú: 6.30, 12.00 a 16.30 – Ďakovná sv. omša. O 23.30 bude adorácia spojená s novoročným Eucharistickým požehnaním.

b

Na Nový Rok, 1. januára, slávime Slávnosť Bohorodičky Panny Márie. Sv. omše budú tak ako v nedeľu.

b

Prehľad spovedných dní v tomto týždni:

28. 12. 2020 – 30. 12. 2020 - spovedáme ako zvyčajne

31. 12. 2020 – 1. 1. 2021 - nespovedáme

Od 2.1. 2021 - spovedáme, ako zvyčajne

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- 100,-100,-100,- 40,- 33,-, poslané na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál