Farské oznamy 22.8.2021

21.8.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 22. 8. 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 23. 8. féria

Utorok 24. 8. Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Streda 25. 8. féria

Štvrtok 26. 8. féria

Piatok 27. 8. Sv. Moniky, spomienka

Sobota 28. 8. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 29. 8. 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  • Minulú nedeľu sa v rámci hodovej zbierky vyzbieralo 2170€, za vaše milodary vyslovujeme úprimne Pán Boh odmeň.

  • Registrácia účastníkov na jednotlivé podujatia spojené s návštevou Svätého Otca na Slovensku je už spustená. Prihlásiť sa môžete na webovej stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ (Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, ale na každé jedno je však potrebná osobitná registrácia.)

  • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Registrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese: www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

  • Pri príležitosti návštevy Sv. Otca Františka, organizuje naša farnosť dňa 15.9.2021 púť do Šaštína autobusom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola, ako aj v kancelárii farského úradu v úradných hodinách.

  • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v hotovosti 300, 200, 100 euro a na účet 300, 100, 50, 40, 30 a 15 euro.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál