16. január 2022

16.1.2022

OZNAMY

16. január 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 16. 1. DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 17. 1. Sv. Antona, opáta, spomienka

Utorok 18. 1. féria

Streda 19. 1. féria

Štvrtok 20. 1. féria

Piatok 21. 1. Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Sobota 22. 1. féria

Nedeľa 23. 1. TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  • Opatrenia

Podľa najnovších opatrení, je vstup na bohoslužby povolený pre osoby v režime OP, pri spievaných omšiach 100 osôb a pri recitovaných 50% kapacity kostola. Naďalej je povinné nosiť respirátor a doklad o zaočkovaní alebo prekonaní covidu.

.

  • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 20,- 30,- 100,- 101,- 205,- 5000,- €. poslané na účet našej farnosti a 100,- v hotovosti.

.

Režim svätých omší:

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 16:30

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

Režim svätých omší:

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 16:30

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál