Farské oznamy 23. január 2022

23.1.2022

OZNAMY

23. január 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 23. 1. TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 24. 1. Sv. Františka Saleského, biskupa, spomienka

Utorok 25. 1. Obrátenie sv. Pavla, Apoštola

Streda 26. 1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov

Štvrtok 27. 1. féria

Piatok 28. 1. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a Učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota 29. 1. féria

Nedeľa 30. 1. TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  • Opatrenia

Podľa najnovších opatrení, je vstup na bohoslužby povolený pre osoby v režime OP, pri spievaných omšiach 100 osôb a pri recitovaných 50% kapacity kostola. Naďalej je povinné nosiť respirátor a doklad o zaočkovaní alebo prekonaní covidu.

  • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 200,- 60,- 50,- 33,- 30,- 20,- €. poslané na účet našej farnosti.

Režim svätých omší:

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 16:30

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál