Farské oznamy 4. júna 2023

2.6.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 4. 6. Slávnosť Najsvätejšej trojice

Pondelok 5. 6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Utorok 6. 6. féria

Streda 7. 6. féria

ŠTVRTOK 8. 6. NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť

Piatok 9. 6. féria

Sobota 10. 6. féria

NEDEĽA 11. 6. DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prikázaný sviatok – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

  Vo štvrtok 8. 6. je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

 • Sv. omše v deň slávnosti

  • Blumentál: 5:45, 6:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (s eucharistickou procesiou v kostole), 19:00.

  • Katedrála sv. Martina: 18:00 (s o. arcibiskupom Stanislavom Zvolenským).

 • V nedeľu 11. 6.

  • Na Primaciálnom námestí bude o 10:30 celobraislavská slávnosť s eucharistickou procesiou ku kostolu sv. Jána z Mathy. Z toho dôvodu v Blumetnáli v uvedenú nedeľu nebudú omše o 10:30 a 12:00 hod.

 • Odpustky

  • Veriaci, ktorí sa zúčastnia eucharistickej procesia môžu za obviklých podmienok získať úplné odpustiy.

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Úmysly sv. omší na obdobie júl, august, september je možné zapisovať v sakristii od pondelka 5. 6.

  • Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť do konca júna vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

 • Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Lectio divina

V stredu 7. 6. bude v Katedrále sv. Martina stretnutie Lectio divina s o. arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,-; 50,-; 33,-; 30,-; 25,-; 20,- € zaslané na farský účet a 200,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál