Farské oznamy 25. júna 2023

24.6.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 6. DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 26. 6. féria

Utorok 27. 6. féria

Streda 28. 6. Sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

ŠTVRTOK 29. 6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

Piatok 30. 6. féria

Sobota 1. 7. féria

NEDEĽA 2. 7. TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  Zbierka na dobročinné diela svätého otca

  V dnešnú nedeľu 25. 6. bude po sv. omšiach zbierka na dobročinné diela svätého otca. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  Prikázaný sviatok – slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

  Vo štvrtok 29. 6. bude prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú nasledovne:

 • Blumentál: 5:45; 6:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 (všetky v slov. jazyku),

 • Katedrála sv. Martina: 18:00 (s o. arcibiskupom Stanislavom Zvolenským).

  Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

   Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať prípravy mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

Personálna zmena vo farnosti

Od 1. 7. nastáva personálna zmena kňazov:

 • p. kaplán Marek Vranka z našej farnosti odchádza pôsobiť ako kaplán do farnosti Bratislava – Rača,

 • p. kaplán Daniel Kremnický z farnosti Radošovce prichádza pôsobiť ako kaplán do našej farnosti.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 25 000,-; 100,-; 33,- a 30,- zaslané na farský účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál