Farské oznamy 16. júla 2023

15.7.2023

OZNAMY

16. l 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 16. 7. PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 17. 7. Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

Utorok 18. 7. féria

Streda 19. 7. féria

Štvrtok 20. 7. féria

Piatok 21. 7. féria

Sobota 22. 7. Sv. Márie Magdalény, sviatok

NEDEĽA 23. 7. ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  • Mladí z farnosti Bratislava – Rača organizujú letný pobytový tábor pre deti v termíne od 18. 8 do 25. 8. 2023 v Rekreačnom stredisku Altán Rajecké Teplice. Nakoľko majú ešte voľné miesta, radi privítajú aj deti z iných farností. Poplatok je 180 € za dieťa.

   Ak máte o tábor záujem, kontaktujte priamo organizátorov a to mailom na adresu: farskeleto@gmail.com a informácie nájdete aj na stránke https://sites.google.com/view/mzfr. Charita Blumentál do tejto akcie nie je zapojená a preto bližšie informácie nepodávame! .

 • Letný tábor

  • V sobotu 22. júla 2023 o 15.00 h sa v Bratislave na Jakubovom námestí uskutoční zhromaždenie a pochod Hrdí na rodinu. Ide o 11. ročník pochodu ľudí, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Manželstvo chráni deti“. Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

 • Hrdí na rodinu

  Pontifikálna svätá omša

  V nedeľu 23. júla 2023 o 10.30 bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

  • Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

 • Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 55-, 20,- na farský účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál