Farské oznamy 9. júla 2023

8.7.2023

OZNAMY

9. l 2023

Liturgický kalendár

a

Nedeľa 9. 7. ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 10. 7. féria

Utorok 11. 7. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Streda 12. 7. féria

Štvrtok 13. 7. féria

Piatok 14. 7. féria

Sobota 15. 7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

NEDEĽA 16. 7. PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

a

aPrihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

a

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 232,-, 100,- 50,- 30,- 20,- na farský účet a 50,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál