Farské oznamy 30.7.2023

29.7.2023

OZNAMY

30. l 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 30. 7. SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 31. 7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Utorok 1. 8. Sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 2. 8. féria

Štvrtok 3. 8. féria

Piatok 4. 8. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Sobota 5. 8. féria

NEDEĽA 6. 8.  Premenenie Pána, sviatok

    • Prvopiatkový týždeň

      V nastávajúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok bude adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva od 15:00 hod. do večernej sv. omše. V sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť s ružencom.

      Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

  • Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

Farská knižnica

Farská knižnica bude počas mesiaca august zatvorená. Svoje služby začne poskytovať po prázdninovej prestávke od 6.septembra 2023.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 1000,- ; 50,- v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál