Farské oznamy 13.8 2023

12.8.2023

OZNAMY

13. august 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 13. 8. DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 14. 8. Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, sviatok

Utorok 15. 8. Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

Streda 16. 8. féria

Štvrtok 17. 8. féria

Piatok 18. 8. féria

Sobota 19. 8. féria

NEDEĽA 20. 8. DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

   • V utorok 15. augusta je prikázaný sviatok – slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše v našom kostole budú nasledovne: o 5:45, 6:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30, 18:00 (slov.) a 19:00 hod.

   Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

 • Hody

  V nedeľu 14. augusta sa po svätých omšiach bude konať hodová zbierka. Za milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

  Prikázaný sviatok – Slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie

  Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

Charita Blumentál

Oznamujeme, že poradňa poskytujúca výučbu práce s počítačom, do konca augusta nebude poskytovať svoje služby. K dispozícii bude opäť od stredy 6. septembra 2023. Ďakujeme za pochopenie.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- poslané na účet a 300,- v hotovosti


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál