Farské oznamy 6.8.2023

5.8.2023

OZNAMY

6. august 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 6. 8. PREMENENIE PÁNA, sviatok

Pondelok 7. 8. féria

Utorok 8. 8. Sv. Dominika, kňaza, spomienka

Streda 9. 8. Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

Štvrtok 10. 8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Piatok 11. 8. Sv. Kláry, panny, spomienka

Sobota 12. 8. féria

NEDEĽA 13. 8. DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

        • Budúcu nedeľu slávime v našom kostole hody s príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Po svätých omšiach bude hodová farská zbierka. Za milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

    • Hody

      Dospelí, ktorí túžia prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovanie), môžu sa prihlásiť v sakristii po sv. omšiach alebo vo farskej kancelárii na Vazovovej 8 v úradných hodinách. Prípravné stretnutia začnú v septembri.

  • Prihlasovanie dospelých na prijatie sviatostí

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2023 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ a starší sa môžu prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- 33,- 30,- 30,- 24,- 20,- poslané na účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál