Farské oznamy 8.10.2023

10.10.2023

OZNAMY

8. októbra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 8. 10. Dvadsiata SIEDMA nedeľa v cezročnom období

Pondelok 9. 10. féria

Utorok 10. 10. féria

Streda 11. 10. féria

Štvrtok 12. 10. féria

Piatok 13. 10. féria

Sobota 14. 10. féria

Nedeľa 15. 10. Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

    • Ružencové bratstvo

      Ružencové bratstvo prijíma nových členov do svojich radov. Záujemcov budeme zapisovať v nedeľu 15.10.2023 po sv. omšiach. Prídite medzi nás, ste srdečne vítaní.

    • Poďakovanie za milodary

      Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 200,- 150,- 50,- 20,- 20,- poslané na farský účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál