Farské oznamy 1.10.2023

1.10.2023

OZNAMY

1. októbra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 1. 10. Dvadsiata ŠIESTA nedeľa v cezročnom období

Pondelok 2. 10. Svätých anjelov strážcov, spomienka

Utorok 3. 10. féria

Streda 4. 10. Sv. Františka Assiského, spomienka

Štvrtok 5. 10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

Piatok 6. 10. féria

Sobota 7. 10. Ružencovej panny Márie, spomienka

Nedeľa 8. 10. Dvadsiata SIEDMA nedeľa v cezročnom období

  Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako obvykle vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Uskutočnia sa aj zvyčajné pobožnosti - prvopiatková adorácia, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

Modlitba ruženca počas mesiaca október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec.

 • Vo všedný deň:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici,

  • po sv. omši o 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v sobotu:

  • po sv. omši o 6.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom;

 • v nedeľu:

  • je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

  • Lectio divina

   V stredu 4. októbra 2023 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Urobme človeka na náš obraz (Gn 1,26) - O človeku stvorenom na obraz živého Boha (Gn 1,24-31).

   Kurz Samuel

   Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke kurzsamuel.sk . Prihlásiť sa je možné do 12. októbra 2023.

  • Poďakovanie za milodary

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 30,- 20,- poslané na farský účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál