Farské oznamy 25.2.2024

24.2.2024

OZNAMY 25. februára 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa       25.2. DRUHÁ PôSTNA NEDEĽA

Pondelok    26. 2. féria

Utorok        27. 2. féria

Streda        28. 2. féria

Štvrtok       29. 2.féria

Piatok         1. 3. féria

Sobota        2. 3. féria

Nedeľa        3.3. TRETIA PôSTNA NEDEĽA

a

Poďakovanie za zbierku na charitu

Minulú nedeľu bola zbierka na charitu, ktorá činila 5135,- Eur. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

a

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hodine aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

a

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období  konáme v našom kostole pobožnosť  Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Dnes v nedeľu sa budú modliť krížovú cestu matky.

a

Oznamy  Charity Blumentál

-         Charita Blumentál splnila aj pre  rok 2024  podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy za rok 2023. Ak ste sa ešte nerozhodli komu venujete svoje 2 %, môžete podporiť práve Občianske združenie Charita Blumentál a tak nám pomôcť zabezpečiť všetky plánované akcie a aktivity.

-         Oznam pre rodičov

Aj počas tohoročných prázdnin pripravujeme pre deti týždenný letný tábor, a to v rekreačnom zariadení  Roľníckeho družstva Látky Polianky, v termíne  od 27. júla do 3. augusta 2024.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 2x100,- poslané na farský účet a   50,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál