Farské oznamy 18.2.2024

17.2.2024

FARSKÉ OZNAMY 18. februára 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa       18.2. PRVÁ PôSTNA NEDEĽA

Pondelok    19. 2. féria

Utorok        20. 2. féria

Streda         21. 2. féria (kántry)

Štvrtok       22. 2. KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA, sviatok

Piatok        23. 2. sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka (kántry)

Sobota        24. 2. féria (kántry)

Nedeľa       25.2.  DRUHÁ PôSTNA NEDEĽA

a

ZBIERKA NA CHARITU

Dnešnú nedeľu 18.2. 2024 sa koná zbierka na charitu. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Službu bratislavskej arcidiecéznej charity a pomoc núdznym v Bratislavskej arcidiecéze môžete podporiť  aj zaslaním finančného príspevku na transparentný účet verejnej Zbierky pre núdznych SK9109000000005208777794. Online podporu Bratislavskej arcidiecéznej charity a jej služby nájdete na www.charitaba.sk a jej sociálnych sieťach. Ďakujeme.

a

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období  konáme v našom kostole pobožnosť  Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

a

Oznamy  Charity Blumentál

-         Charita Blumentál splnila aj pre  rok 2024  podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy za rok 2023. Ak ste sa ešte nerozhodli komu venujete svoje 2 %, môžete podporiť práve Občianske združenie Charita Blumentál a tak nám pomôcť zabezpečiť všetky plánované akcie a aktivity.

-         Oznam pre rodičov

Aj počas tohoročných prázdnin pripravujeme pre deti týždenný letný tábor, a to v rekreačnom zariadení  Roľníckeho družstva Látky Polianky, v termíne  od 27. júla do 3. augusta 2024.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 55,- poslané na farský účet a   200,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál