Farské oznamy 3.3.2024

2.3.2024

FARSKÉ OZNAMY 3. marca 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa       TRETIA PôSTNA NEDEĽA

Pondelok    4. 3.   féria

Utorok        5. 3.   féria

Streda        6. 3.   féria

Štvrtok       7. 3. féria

Piatok        8. 3. féria

Sobota       9. 3.   féria

Nedeľa        10.3. ŠTVRTÁ PôSTNA NEDEĽA (LAETARE),

a

Zápis úmyslov svätých omší

Od pondelka 4.3.2024 budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace APRÍL, MÁJ, JÚN. Každý si môže dať zapísať jeden úmysel na toto obdobie.

a

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

  • Kostol Blumentál

◦  piatky o 17.15 hod. (modlia sa kňazi),

◦  nedele o 15.45 hod. (dnes sa modlí ružencové bratstvo),

  • Katedrála sv. Martina

◦  piatky o 19:00 hod. (modlia sa bratislavskí biskupi).

a

Štúdium teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať elektronickú prihlášku na štúdium do 30.apríla 2024 na stránke www.frcth.uniba.sk . Mladí muži, ktorí chcú raz slúžiť Bohu a ľuďom ako kňazi, si podávajú prihlášku i do Kňazského seminára v Nitre na stránke www.ksnr.sk .

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 25,- € poslané na farský účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál