Oznamy 2. novembra 2008

2.11.2008 Vladimír Sabo
  • 1. Liturgický kalendár

V utorok slávime spomienku na sv. Karola Boromeo, biskupa, a v nedeľu sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky.

  • 2. Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

  • 3. Kňazská rekolekcia

V pondelok 3. novembra 2008 sa v kapucínskom kláštore uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred.

Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kapucínskom kostole.

  • 4. Úmysly - December 2008

V pondelok 3. novembra 2008 od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na december 2008.

  • 5. Stretnutie birmovancov a katechumenov

V utorok 4. novembra 2008 o 17.00 hod. sa v pastoračnej miestnosti farského úradu uskutoční prvé stretnutie birmovancov, a v stredu 5. novembra o 19.00 hod. stretnutie katechumenov.

  • 6. Škola Pavlovho slova

V stredu 5. novembra 2008 o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina sa pod vedením otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského uskutoční tretie stretnutie v Škole Pavlovho slova na tému Náš domov v nebesiach…

  • 7. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 6. novembra 2008 je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

  • 8. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 7. novembra 2008 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle.

  • 9. Zbierka pre potreby farnosti

V nedeľu 9. novembra 2008 sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

  • 10. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov, ale hlavne pre deti

Na sobotu 29. novembra 2008 pripravuje Charita Blumentál spolu s farnosťou Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici už tradičnú akciu pre deti, ktorou je súťaž z náboženskej výchovy medzi farnosťami a karneval s vyhodnotením najvtipnejšej, doma vyrobenej masky. Veríme, že mamičky ani tento rok nesklamú a prispejú na občerstvenie koláčikmi. Vopred vďaka.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál