Oznamy 9. novembra 2008

8.11.2008 Vladimír Sabo

  • 1. Liturgický kalendár

V pondelok slávime spomienku na sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, v utorok slávime sviatok sv. Martina z Tours, biskupa, hlavného patróna našej arcidiecézy, a v stredu spomienku na sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.

  • 2. Svätomartinské tríduum

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vás srdečne pozýva sláviť Svätomartinské tríduum, ktoré sa v týchto dňoch koná v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Podrobný program na jednotlivé dni nájdete na výveske.

  • 3. Stretko pre chlapcov

Každý piatok od 14.30 do 17.00 hod. organizuje Klub Gerlach stretko pre chlapcov od 9 do 14 rokov s cieľom zmysluplne využiť voľný čas pohybovými aktivitami, tvorivými činnosťami a športom. Klub Gerlach sa nachádza na Námestí slobody 26. O duchovné vzdelávanie sa stará osobná prelatúra Opus Dei. Viac informácií a kontakt nájdete na nástenke pri vchode do kostola.

  • 4. Duchovná obnova

V dňoch od 26. až 28. novembra 2008 vždy o 17.00 hod. sa v aule TF TU na Kostolnej ul. č. 1 (vchod z Primaciálneho námestia) uskutoční trojdňová duchovná obnova pre manželské páry, ktoré žijú v nesviatostnom manželstve. Pozvaní sú všetci, ktorí chcú aj napriek tomuto faktu žiť čo najplnším životom viery. Na obnove bude aj možnosť stretnutia s cirkevným právnikom.

  • 5. Požehnanie školskej kaplnky

Dňa 2. decembra 2008 o 10.00 hod. sa v priestoroch našej Cirkevnej strednej odbornej školy na Radlinského ul. 28 uskutoční slávnostné požehnanie školskej kaplnky, zasvätenej bl. sestre Zdenke Schelingovej. Kaplnku požehná Mons. Ján Formánek, generálny vikár.

  • 6. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov, ale hlavne pre deti

Ako sme už informovali, na sobotu 29. novembra 2008 pripravuje Charita Blumentál spolu s farnosťou Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici už tradičnú akciu pre deti, ktorou je súťaž z náboženskej výchovy medzi farnosťami a karneval s vyhodnotením najvtipnejšej, doma vyrobenej masky. Veríme, že mamičky ani tento rok nesklamú a prispejú na občerstvenie koláčikmi. Vopred vďaka.

  • 7. Zbierka pre potreby farnosti

Dnes v nedeľu 9. novembra 2008 sa pri všetkých sv. omšiach koná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál