Oznamy 18. januára 2009

17.1.2009 Vladimír Sabo
  • 1. Liturgický kalendár

V utorok slávime spomienku na sv. Agnesu, pannu a mučenicu a v sobotu spomienku na sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.

  • 2. Modlitby za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas týchto dní sa po sv. omši o 6.30 a 16.30 hod. budeme modliť pobožnosť za zjednotenie s kresťanskými spoločenstvami.

  • 3. Sv. Ján Almužník

Vo štvrtok 22. januára 2009 o 18.00 hod. v predvečer sviatku sv. Jána Almužníka bude v Katedrále sv. Martina sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup - metropolita. Na začiatku sv. omše sa časť relikvií prenesie z kaplnky do katedrály, aby si ich veriaci mohli uctiť. Sv. Ján Almužník je svätec nerozdelenej Cirkvi, ktorého prosme o orodovanie za jednotu kresťanov. Jeho relikvie sú ako jediné celistvé pozostatky svätca pre našu arcidiecézu mimoriadnou vzácnosťou.

  • 4. Rok apoštola Pavla

V nedeľu 25. januára 2009 si pripomenieme 2000-ročné výročie narodenia sv. Pavla, apoštola. Pri príležitosti osláv Roku apoštola Pavla môžeme v tento deň vo všetkých farských kostoloch našej arcidiecézy získať, za obvyklých podmienok, úplné odpustky.

  • 5. Blumentálsky ples

Blumentálsky ples bude 21. februára 2009 v Inchebe. Cena lístka je 17€ a zahŕňa teplú večeru, chlebíčky, víno, nápoje a hudbu. Lístky si môžete kúpiť v kancelárii farského úradu. Ako aj po svätých omšiach, ktoré doprevádzajú bečkari, t.j. v utorok po omši o 18:00 hod. alebo v nedeľu o 9:00 hod. Na plese sme si pre Vás pripravili krátky program a tombolu. Tešíme sa na Vašu účasť.

  • 6. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 18. januára 2009 si môžu návštevníci klubu pozrieť druhú časť filmu Moja misia II., ktorú tvorí 6 dokumentárnych filmov o pôsobení slovenských misionárov v Angole, v Ekvádore, na Sibíri a v ďalších krajinách. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Upozornenie na zmenu

Oznamujeme, že služby sociálnej poradne, rozšírené o využívanie počítača a hlavne internetu môžu záujemcovia naďalej využívať každý štvrtok, ale z pracovných dôvodov našej aktivistky sa zmenil čas poskytovania týchto služieb, a to od 16.oo - 17.30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

  • 7. Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 25. januára 2009 sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál