Oznamy 25. januára 2009

26.1.2009 Marián Bér
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok je sv. Timoteja a Títa, biskupov, v utorok je ľubovoľná spomienka na sv. Angelu Merici, pannu, v stredu je spomienka na sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, a v sobotu je spomienka na sv. Jána Bosca.

  • 2. Rok apoštola Pavla

Dnešnú nedeľu si pripomíname 2000-ročné výročie narodenia sv. Pavla, apoštola. Pri príležitosti osláv Roku apoštola Pavla môžeme v tento deň vo všetkých farských kostoloch našej arcidiecézy získať, za obvyklých podmienok, úplné odpustky.

Blumentálsky ples bude 21. februára v Inchebe. Ešte je možné kúpiť si lístky buď v kancelárii farského úradu, alebo po sv. omšiach, ktoré doprevádzajú bečkari (utorok o 18.00 alebo nedeľu o 9.00). Cena lístku je 17€. Bližšie informácie nájdete vo farskej výveske a na farskej internetovej stránke www.blumental.sk. Tešíme sa na vašu účasť.

  • 4. Koncert

V nedeľu 1. februára 2009 o 18.30 sa uskutoční v saleziánskom stredisku na Mamateyovej ulici v Petržalke koncert Rezervované pre vďačnosť. Na podujatie vás pozývajú saleziáni a mladí z Domky.

  • 5. Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál