Oznamy 4. januára 2009

7.1.2009 Vladimír Sabo

1.  Liturgický kalendár

V utorok slávime slávnosť Zjavenia Pána a v nedeľu sviatok Krstu Krista       Pána.

2.  Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2009 budeme zapisovať v pondelok        5. januára 2009 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

3.  Prikázaný sviatok

V utorok 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Aj večerná sv. omša v pondelok (o 18.00 hod.) bude už z     nasledujúcej slávnosti. Pri týchto svätých omšiach budeme požehnávať          vodu,           kriedu a tymian.

4.  Škola Pavlovho slova

V stredu 7. januára 2009 o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina pod       vedením otca arcibiskupa Stanislava a uskutoční piate stretnutie v Škole        Pavlovho slova na tému Súlad a jednota Kristovho tela (Pavlove impulzy       pre ekumenické snahy).

5.  Kňazské rekolekcie

V pondelok 12. januára 2009 sa v našej farnosti uskutoční mesačná  kňazská rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Začneme o 9.00      hod. slávením sv. omše v našom kostole. Na túto sv. omšu vás všetkých   srdečne pozývame, aby ste svojou hojnou účasťou povzbudili našich         bratov kňazov v ich pastoračnej činnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál