Blumentál 2009 číslo 1

1.1.2009 redakcia časopisu

Ročník XX Číslo 1 Vianoce 2008 - Január 2009
 
Týmto číslom vstupuje náš časopis do XX. ročníka. Redakcia prosí čitateľov o spoluprácu.
 
Požehnané Vianoce a hojnosť Božích milostí v nasledujúcom roku všetkým prispievateľom a čitateľom úprimne želá redakcia.
 
Vianoce - sviatky pokoja a lásky, Daniel Dian
 
Hymnus na sviatok Svätej rodiny
 
Zvestujem vám veľkú radosť…, Ján Hreha
 
Spomíname na zavraždené i nenarodené deti, Xénia Duchoňová
 
Traja králi - slávnosť klaňania, Xénia Duchoňová
 
Nemohol sa stať podobný trom kráľom, Marián Bér
 
… aby sa na meno Ježiš…, Stanislav Lieskovský
 
Naša farská univerzita, Daniel Dian
 
Hodnota osoby - sviatosť krstu, Daniel Dian
 
Božia amnestia pre nás, Táňa Hrašková
 
Viera nie je pomocná barlička, Nataša M.
 
Farská knižnica informuje, Monika Šandorová
 
Ešte k stodvadsiatke nášho chránu


Pridané do rubriky blumentál | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 1 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor.