Štatistické údaje za rok 2008

1.2.2009 redakcia časopisu

Počet krstov do 1 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

od 1 do 7 rokov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

od 7 do 18 rokov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

nad 18 rokov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Počet konvertitov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Počet ľudí nad 7 rokov, ktorí sa pripravujú na krst . . . . . 12

Počet birmovaných . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Počet prvoprijínamjúcich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Počet svätých prijímaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 000

Počet sobášov medzi katolíkmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

katolíka s nekatolíkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Počet organistov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Počet vystúpení z Cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Počet cirkevných pohrebov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942

Počet detí prihlásených na náboženstvo . . . . . . . . . . . . . 990


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 2 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje zbor Béčkari.