Napísali ste nám

1.5.2009 redakcia časopisu

Svet opäť útočí na pápeža

Tento názov preberám z článku v jedných

našich novinách. Bol to úvodník vo februári a týkal sa zrušenia exkomunikácie štyroch biskupov schizmatického Spoločenstva svätého Pia X. Lavínu útokov na Svätého Otca spustil biskup Wiliamson, ktorý vyslovil svoj vlastný názor na holokaust. Svätý Otec jeho názor odsúdil - to však nezabránilo útokom proti nemu.

 

V marcovom čísle Blumentálu bola uverejnená vynikajúca kázeň vdp. Jozefa Kováčika, hovorcu KBS na túto tému. Ešte nedoznel tento umele vyvolaný poplach a kritika Svätého Otca, a už je tu ďalšia zámienka na jeho osočovanie a znevažovanie. Počas letu do hlavného mesta Kamerunu poskytol Svätý Otec rozhovor novinárom, v ktorom medzi iným povedal, že proti rozširovaniu AIDS, tejto strašnej epidémie na africkom kontinente, neexistujú efektívnejšie prostriedky, ako sú tie, ktoré odporúča Cirkev. Nad touto chorobou nemôže zvíťaziť rozdávanie ochranných prostriedkov. Naopak, je tu reálne nebezpečenstvo, že sa tento nepriaznivý stav ešte zhorší. Cirkev tu ponúka angažovanosť v dvoch smeroch: Prvý spočíva v humanizácii sexuality, teda v duchovnej a ľudskej obnove, ktorá prinesie nový spôsob správania sa ľudí. Druhý v pravom priateľstve s trpiacimi ľuďmi.

 

Tento názor nenadobudol Svätý Otec vo svojej pracovni vo Vatikáne, ale tlmočil názor tisícov misionárov, lekárov, zdravotných sestier, afrických biskupov, kňazov i laických spolupracovníkov mnohých humanitárnych organizácií.

 

V našom farskom časopise sme mali možnosť prečítať si autentické svedectvo vdp. Daniela Diana v článku: Oči videli, srdce plakalo o situácii v Keni a o práci Cirkvi a angažovaných veriacich laikov. Článok vyšiel ešte pred návštevou Svätého Otca v Afrike a plne dosvedčuje slová najvyššieho predstaviteľa Cirkvi.

 

Prečo teda tá priam hysterická reakcia? Zaútočiť na svetovú „sexuálnu revolúciu” znamená ohroziť zisky farmaceutických koncernov. Noviny New York Times napísali: „Pápež si nezaslúži nijakú dôveru, pokiaľ prekrúca vedecké dôkazy”. Nie som lekár, ale to, čo som čítal a počul z úst rozličných vedeckých kapacít z tohto odboru, stopercentná ochrana pred nákazou AIDS a inými pohlavnými chorobami sa nedá dosiahnuť ochrannými prostriedkami, ale iba vernosťou muža a ženy. Presne to žiada aj Katolícka cirkev - život muža a ženy vo sviatostnom manželstve. Nemala by teda vyššie uvedená poznámka na adresu Svätého Otca znieť skôr takto: New York Times si nezaslúži nijakú dôveru, lebo prekrúca vedecké dôkazy?

 

Väčšinu vplyvných denníkov a televíznych kanálov financujú priamo alebo cez nastrčené osoby (firmy), finančné inštitúcie, ktoré vyrobili priam rozprávkovú stratu (podľa odborníkov viac ako päť biliónov dolárov), a ktoré naštartovali súčasnú ekonomickú krízu. Na ich adresu na tlačovej besede na palube lietadla Svätý Otec povedal: Kde chýba etika a morálka, nemôže byť spravodlivosť vo vzťahoch. Podľa nášho múdreho porekadla, zdá sa, že „trafená hus začala gágať. J. Krta

 

Čo dodať k príspevku nášho čitateľa? Azda iba to, že Pán Ježiš povedal: Mňa prenasledovali, budú aj Vás. Každý kresťan by mal rátať s tým, že ho”svet” nebude chváliť. Čím horlivejšie bude pracovať pre Cirkev, tým viac útokov bude musieť znášať. A Svätý Otec Benedikt XVI. pracuje ozaj horlivo. Veľa veriacich si uvedomuje, že počas svojho pontifikátu bude musieť odolávať mnohým útokom. Světlo uverejnilo Výzvu na modlitbu za Svätého Otca, do ktorej sa zapojilo vo svete už veľa ľudí. Pripojme sa teda k celosvetovo šírenej modlitbe za nášho najvyššieho duchovného pastiera. Môžeme sa modliť aj ako novénu:

 

Otče náš, Zdravas Mária (3x), Sláva Otcu. V. Modlime sa za nášho pápeža Benedikta. R. Nech ho Pán zachová a posilňuje, nech ho urobí blaženým už tu na zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov. V. Ty si Peter, to je Skala. R. A na tejto skale postavím svoju Cirkev. Modlime sa: Všemohúci večný Bože, zmiluj sa nad svojím služobníkom naším pápežom Benediktom, a veď ho vo svojej dobrote na ceste k večnej spáse, aby sa podporovaný tvojou milosťou celou svojou silou usiloval o to, čo sa tebe páči. Amen. Matka Cirkvi, oroduj za nás! Svätý Peter, oroduj za nás!


Pridané do rubriky z Vašich listov | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 5 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor.