Farské oznamy 7. júna 2009

7.6.2009 Vladimír Sabo
  • 1. Kňazská rekolekcia

V pondelok 8. júna 2009 sa v evanjelizačnom dome QUO VADIS uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začneme v kostole Trinitárov na Župnom námestí o 9,00 h.

  • 2. Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 11. júna 2009 je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú o 5,45, 6,30, 10,30 a večer o 16,30, 18,00 a 19,00 h. Taktiež sv. omše v stredu o 16,30 a 18,00 h. budú z nasledujúcej slávnosti. Po sv. omši o 16,30 h. bude eucharistická procesia k oltárikom.

  • 3. Slávnosť Kristovho Tela a Krvi v Bratislave

Bratislavská arcidiecéza a Hlavné mesto SR Bratislava pozývajú veriacich na tradičnú slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá sa uskutoční v nedeľu 14. júna o 10,30 h. na Primaciálnom nám. Z tohto dôvodu sv. omše v nedeľu o 10,30 a 12,00 h. nebudú.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál