Farské oznamy 2. augusta 2009

1.8.2009 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Utorok 4. 8. - Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza

Streda 5. 8. - Výročie posviacky Hlavnej mariánskej Baziliky v Ríme

Štvrtok 6. 8. - Premenenie Pána

Piatok 7. 8. - Sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov mučeníkov

Sobota 8. 8. - Sv. Dominika, kňaza

2. Porciunkulove odpustky

Dnes možno vo farských katedrálnych a františkánskych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly”. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť aj tieto podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie,  modlitba na úmysel Svätého Otca a vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu.

3. Úmysly sv. omší na mesiac september 2009

V pondelok 3. agusta od 16,00 h. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly omší na mesiac september 2009.

4. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 6. augusta 2009 je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude pri príležitosti Roku kňazov, predsedať sv. omši otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

5. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 7. augusta 2009 je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. Pre každý prvý piatok otec arcibiskup Stanislav Zvolenský stanovil, nakoľko mu to umožňuje dekrét Apoštolskej penitenciárie,  počas trvania Roku kňazov, za deň, kedy možno v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok, ktorými sú: svätá spoveď, účasť na svätej omši, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, akýkoľvek dobrý skutok urobený v ten deň, vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu.

6. Časopis Blumentál

Upozorňujeme Vás, že vyšlo nové číslo nášho farského časopisu Blumentál, v ktorom je uvedený aj rozhovor s novým pánom kaplánom Andrejom Kalamenom.

7. Farská knižnica

Počas mesiaca august bude farská knižnica sv. Kataríny zatvorená.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál