Farské oznamy 9. augusta 2009

8.8.2009 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 10. 8. - Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Utorok 11. 8. - Sv. Kláry, panny

Streda 12. 8. - Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky

Štvrtok 13. 8. - Sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza a mučeníkov

Piatok 7. 8. - Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka

Sobota 15. 8. - NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

2. Nanebovzatie Panny Márie

V sobotu 15. 8. 2009 slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú: dopoludnia 6.00, 7.30, 9.00 a 10.30 hod. a popoludní o 16.30 a 18.00 hod. Pri tejto príležitosti už od piatka na poludnie až do soboty do polnoci budeme mať možnosť získavať úplné odpustky. Podmienky na získanie týchto odpustkov sú: sv. spoveď (môže byť vykonaná aj niekoľko dní pred týmto sviatkom), sv. prijímanie,  modlitba na úmysel sv. Otca a vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu. Navyše je potrebné sa v kostole ešte pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

3. Výpomocný duchovný

Do našej farnosti bol ustanovený výpomocný duchovný vdp. Martin Jarábek. Srdečne ho vítame medzi nami.

4. Mimoriadny rozdávatelia sv. prijímania

Minulý týždeň boli ustanovení mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania Peter Pankrác a Ondrej Mičo.

5. Farská knižnica

Počas mesiaca august je farská knižnica sv. Kataríny zatvorená.

6. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční pravidelná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na nutnú výmenu pokazených vykurovacích telies v priestoroch farskej budovy. Minulý mesiac sme vymenili odkvapový systém na seminárnej miestnosti z Vazovovej ulice a vyviezli sme stavebný odpad, ktorý sa nahromadil počas rekonštrukcie priestorov farskej budovy. Zároveň prebieha realizácia nového náteru plota okolo kostola. Za vaše milodary už vopred: „Pán Boh zaplať!“

7. Oznamy Charity Blumentál

Oznamy sociálnej poradne

Po dovolenkovej prestávke sociálna poradňa opäť poskytuje svoje služby a to v obvyklom čase, t.j. od 9.oo – 11.oo hod.

Rozšírenie služieb sociálnej poradne

Od pondelka 10. augusta 2009 môžu záujemcovia využívať služby finančného poradenstva. Služby sú bezplatné. Pracovníčka bude k dispozícii v kancelárii charity na Vazovovej 8 každý pondelok od 16.30 hod. Vopred sa však treba telefonicky objednať. Číslo telefónu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál