Farské oznamy 30. augusta 2009

29.8.2009 Andrej Fordinál

1. Liturgický kalendár

Štvrtok 3. 9. - Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

2. Sv. omše o 18.00 hod.

Od  1. septembra budú sv. omše počas pracovných dní aj o 18.00 hod.

3. Úmysly sv. omší na mesiac september 2009

V stredu 2. septembra od 16,00 h. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly omší na mesiac október 2009.

Po tomto termíne si môžete dať zapísať úmysly vždy po sv. omši v sakristii kostola.

4. Lectio Divina

V stredu, 2. septembra sa opäť začínajú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Tieto stretnutia budú bývať pravidelne každú prvú stredu v mesiaci, od septembra do júna budúceho roku, vždy v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod. Témy jednotlivých stretnutí si môžete prečítať na plagáte. Všetci ste srdečne pozvaní.

5. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 3. septembra 2009 je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude pri príležitosti Roku kňazov, predsedať sv. omši otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

6. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 4. septembra 2009 je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. Pre každý prvý piatok otec arcibiskup Stanislav Zvolenský stanovil, nakoľko mu to umožňuje dekrét Apoštolskej penitenciárie,  počas trvania Roku kňazov, za deň, kedy možno v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok, ktorými sú: svätá spoveď, účasť na svätej omši, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, akýkoľvek dobrý skutok urobený v ten deň, vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu.

7. Fatimská sobota

V sobotu 5. septembra 2009 je Prvá sobota v mesiaci alebo Fatimská sobota.

8. Veni Sancte

V nedeľu 6. septembra pri spievaných sv. omšiach budeme vyprosovať dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a učiteľov modlitbou Veni Sancte.

Pre naše cirkevné učilište bude Veni Sancte v kostole, v stredu 2. 9. o 9.00 hod.

9. Oznamy charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov

Na sobotu 12. septembra 2009 pripravuje Charita Blumentál pre dôchodcov púť na sv. Hostýn. Poplatok je 5,00 €. Prihlásiť sa bude možné v pondelok 31. augusta 2009 v sociálnej poradni na Vazovovej 8 od 9.oo - 11.oo hod. Pri prihlasovaní dostanete aj podrobný program púte.  Informáciu nájdete aj vo výveske Charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál