Farské oznamy 27. septembra 2009

26.9.2009 Andrej Fordinál

1. Liturgický kalendár

Pondelok 28. 9. - Sv. Václava, mučeníka

Utorok 29. 9. - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Streda 30. 9. - Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Štvrtok 1. 10. - Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

Piatok 2. 10. - Sv. Anjelov strážcov

2. Úmysly sv. omší na mesiac november 2009

V štvrtok 1. októbra od 16,00 h. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly omší na mesiac november 2009.

3.  Mesiac október

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke, v rodine alebo spoločenstve. Na získanie úplných odpustkov sa stanovuje: 1. Päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Okrem toho je potrebné splniť podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca a vyhýbať sa akejkoľvek príležitosti k hriechu, aj všednému. V našom kostole sa budeme modliť ruženec s kňazom po rannej sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. Poobede sa budeme modliť ruženec ako zvyčajne, nakoľko nás počas mesiaca október bude o jedného kňaza menej.

4. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 1. októbra 2009 je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude pri príležitosti Roku kňazov, predsedať sv. omši otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

5. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 2. októbra 2009 je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. Pre každý prvý piatok otec arcibiskup Stanislav Zvolenský stanovil, nakoľko mu to umožňuje dekrét Apoštolskej penitenciárie,  počas trvania Roku kňazov, za deň, kedy možno v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok.

6. Fatimská sobota

V sobotu 3. októbra 2009 je Prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. ruženca.

7. Boj proti hladu

V týchto dňoch prebieha celoslovenská zbierka Boj proti hladu, ktorej sa zúčastňuje aj naša farnosť. Kúpou medovníkového srdiečka pomôžete chudobným na Haiti.

8. Zbierka pre kostolné potreby

Minulú nedeľu sa konala pravideľná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti.Vyzbieralo sa 2.405,12 € = 72.456,50 Sk. Za vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

9. Oznamy Charity Blumentál.

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 27. septembra 2009 bude klub zatvorený.

V nedeľu 4. októbra 2009 pozývame záujemcov do Slovenského národného múzea na zaujímavú výstavu  60 rokov Slovenského ľudového umeleckého súboru.

Zraz bude pred múzeom na Vajanského nábreží 2  o 14.oo hod.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál