Farské oznamy 20. septembra 2009

19.9.2009 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 21. 9. - Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Streda 23. 9. - Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza

Sobota 26. 9. - Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

  • 2. Rok kňazov v našej farnosti

Vo štvrtok 24. 9. pri sv. omši o 18.00 hod. začne pri príležitosti roka kňazov v našej farnosti duchovná obnova. Po sv. omši bude krátka adorácia za kňazské povolania. Z tohto dôvodu nebude adorácia medzi sv. omšami. Prvé pozvanie prijal bývalý kaplán vdp. Peter Rácek.

  • 3. Príprava dospelých ku sviatostiam

Pripomíname, že dospelí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa zahlásiť  v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

  • 4. Zbierka pre kostolné potreby

Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná pravidelná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na opravu ďalšej časti odkvapového systému na seminárnej miestnosti zo strany farského dvora a na dokončenie výmeny pokazených vykurovacích telies v priestoroch farskej budovy. Za vaše milodary už vopred: „Pán Boh zaplať!”

  • 5. Boj proti hladu

V dňoch 26. 9. až 18. 10. prebieha celoslovenská zbierka BOJ PROTI HLADU. V rámci nej budú dobrovoľníci predávať pred kostolom a v jeho okolí medovníkové srdiečka. Dobrovoľníci sú označení šatkami s logom zbierky. Výnos tejto zbierky je určený na pomoc pre Haiti - jednu z najchudobnejších krajín na svete. Podľa štatistických údajov v tejto prevažne katolíckej krajine 80% ľudí hladuje. Podrobnejšie informácie o tejto zbierke môžete získať na webovej stránke www.bojprotihladu.sk, alebo na letáčikoch v kostole.

  • 6. 1000 slovenských ľudových piesní

V kancelárii farského úradu si počas úradných hodín môžete zakúpiť knižnú zbierku 1000 slovenských ľudových piesní aj s notami. Cena publikácie je 33,00 €. Vydavateľ časť zo zisku venuje pre potreby farnosti.

  • 7. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

Po prázdninovej prestávke sa opäť stretneme v blumentálskom klube, v seminárnej miestnosti farského úradu a to v nedeľu 20. septembra 2009 (dnes) na besede s vdp. kaplánom Andrejom Kalamenom.

Klub bude otvorený v obvyklom čase od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre rodičov

Charita Blumentál organizuje v sobotu 26. septembra 2009 tradičnú burzu detského a materského, jesenného a zimného oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola, aj na internetovej stránke  charity www.charitablumental.sk.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál