Farské oznamy 7. februára

6.2.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 8. 2. - Sv. Hieronyma Emilianiho

Sv. Jozefíny Bakhity, panny

Streda 10. 2. - Sv. Školastiky, panny

Štvrtok 11. 2. - Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

(18. Svetový deň chorých)

  • 2.Pomazanie chorých

Budúcu nedeľu 14. februára o 16.30 hod. bude sv. omša spojená s udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 15.00 hod. starí a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tento termín nahrádza predvianočné a preveľkonočné pomazanie chorých v našej farnosti.

  • 3. Zbierka na Katolícku univerzitu

Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Na tento účel sa v našej farnosti vyzbieralo 1.677,82 €. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

  • 4. Výročie vzinku arcidiecézy

V sobotu 13. februára o 10.30 hod. z príležitosti 2. výročia vzniku arcidiecézy, bude v Katedrále sv. Martina slávená ďakovná sv. omša.

  • 5. Zbierka

Budúcu nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

  • 6. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 7. februára 2010 pozývame záujemcov na besedu s vdp. Jurajom Drobným, vedúcim oddelenia programu televízie LUX.

Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Zároveň môžete darovať 2% z dane občianskému združeniun Charita Blumentál, tlačivá sú na internete, alebo vzadu v kostole.

  • 7. Úmrtie kňaza

Dňa 6. februára 2010 zomrel vo veku 80 rokov vdp. Michal Mikuška, ktorý ako kaplán pôsobil v našej farnosti v rokoch 1972 - 1976. Myslime naňho vo svojich modlitbách.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál