Farské oznamy 14. februára

13.2.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Streda 17. 2. - POPOLCOVÁ STREDA

  • 2. Zmierna poklona

V pondelok a utorok sa od 17.10 hod. do 17.50 hod. uskutoční zmierna poklona pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

  • 3. Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod. V tento deň je prísný pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nesmie nahradzovať zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje všetkých od 14. rokov života, prísny pôst sú povinní zachovávať všetci od 18. do 60. rokov života.

Zároveň ste všetci srdečne pozvaní na sv. omšu do Katedrály sv. Martina, ktorú bude celebrovať otec arcibiskup o 17.00 hod.

  • 4. Krížova cesta

V piatky pôstneho obdobia o 17.10 hod. a v nedele o 15.45 hod. sa budeme pravidelne modlievať Krížovú cestu. Každý, kto sa zúčastní na modlitbe pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

  • 5. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 21. februára 2009 pozývame na prednášku a besedu k pripravovanému Svetovému dňu modlitieb. Prednáša MUDr. Suchalová.

Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

  • 6. Zbierka pre potreby farnosti

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

  • 7. Večeradlo

V sobotu 20. februára sa po sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. uskutoční Mariánske večeradlo.

  • 8. Zbierka na Charitu

Budúcu nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční zbierka na charitu.

  • 9. Oznam Béčkarskeho a Jezuitského zboru

Ďakujeme všetkým za účasť na plese, zišli sme sa v hojnom počte a myslíme, že úmysel stretnúť sa ako spoločenstvo aj pri iných príležitostiach vyšiel. Vďaka patrí všetkým našim sponzorom, gazdinkám, kňazom z našich farností, veriacim, ktorí na nás mysleli v modlitbách, všetkým tým, ktorí na ples prišli a hlavne Pánu Bohu. Vďaka Vám sa podarilo vyzbierať v tombole 1 690 €, ktoré sa odoslali na Centrum nádeje Loyola, ktoré sa stará o ľudí nakazených vírusom HIV. Zo zisku sme 500 € venovali OZ Dobrota sv. Alžbety na adopciu na diaľku, 300 € na pomoc ľudom na Haiti a zvyšok peňazí, použijú zbory na svoj vlastný úmysel. My ho venujeme na kúpu nábytku do jednej zo seminárnych miestností v ktorej cvičia zbory našej farnosti.Fotky z plesu nájdete na stránke www.beckari.sk Ešte raz veľká vďaka a tešíme sa na Vás o rok. Zbor Béčkari

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu dáte svoje dve percentá z vašich daní, môžete pomôcť aj nám. Minuloročné peniaze sme použili na nahranie CD, ktoré sa v tomto období dostáva do finálnej verzie a veríme, že v priebehu tohto roku sa CD dostane medzi Vás. Potrebné informácie o poskytnutí 2% a tlačivá nájdete nawww.beckari.sk alebo vzadu v kostole. Ďakujeme, Vaši Béčkari.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál