Farské oznamy 25. apríla

24.4.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Streda 28. 4. - Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka

Sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza

Štvrtok 29. 4. - SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY

Piatok 30. 4. - Sv. Pia V., pápeža

Sobota 1. 5. - Sv. Jozefa, robotníka

 • 2. Matka Dobrej rady

V pondelok 26. 4. budeme sláviť spomienku Matky Dobrej rady. Litánie sa pomodlíme po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

 • 3. Rok kňazov

Vo štvrtok 29. 4. večer o 17.00 hod. vás pozývame na sv. omšu, pri ktorej bude zároveň aj farská duchovná obnova pri príležitosti roka kňazov. Celebrovať ju bude vdp. Ján Hallon. Vo štvrtok sv. omše budú takto: ráno o 5.45 a 6.30 hod., a večer len o 17.00 hod.

 • 4. Májová pobožnosť

Počas celého mesiaca máj sa budeme po sv. omšiach o 6,30 a 16,30 h. modliť Loretánske litánie.

 • 5. Zbierka pre potreby farnosti

Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby farnosti. Vyzbieralo sa 2 107,48 €. Za Vaše milodary: Pán Boh zaplať !

 • 6. Zbierka na seminár

Dnešnú nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka na kňazský seminár.

 • 7. Fatimská sobota

V sobotu 1. mája je Prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. Ruženca. V tento deň sa litánie pomodlíme pred sv. omšou.

 • 8. Evanjelizačný koncert

Budúcu nedeľu 2. 5. Vás pozýva vdp. Janko Flajžík na evanjelizačný koncert do nášho kostola po sv. omšiach 9.00 a 10.30 hod.

 • 9. Vyhlásenie KBS

Vyhlásenie KBS k 140. výročiu založenia SSV si môžete prečítať na výveske

 • 10. Máriina légia

Máriina légia pozýva všetkých legionárov na slávnosť ACIES, v sobotu, 1. mája 2010 o 10.00 hod. vo Svätom Jure, v kostole Najsv. Trojice. Program na výveske kostola.

 • 11. Farská knižnica

Hľadáme aktivistu / aktivistku  pre prácu v našej farskej knižnici. Predpokladá sa vzťah k literatúre a k čitateľom.  Kontakt : 02/55 57 27 36.

 • 12. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

Dnes pozývame záujemcov do Slovenskej národnej galérie - Esterházyho paláca na zaujímavú výstavu majstrovských diel ruskej ikonomaľby s názvom Ruská ikona 15. až 20. storočie. Zraz je pred Esterházyho palácom na nám. Ľ. Štúra 4 o 14.15 hod.

Pozvánka

Pri príležitosti Dňa matiek, pozývame mamičky, ktoré prijali od Pána Boha 4 a viac detí, na malé posedenie, ktoré sa uskutoční v seminárnej miestnosti farského úradu v nedeľu 9. mája 2010 o 14.oo hod.

Oznamy pre rodičov

Ako sme už informovali, na sobotu 15. mája sa pripravuje zájazd rodičov s deťmi do Topoľčianok. Podrobnú informáciu ako aj program nájdete vo výveske Charity v predsieni kostola.

Letný detský tábor

Od stredy 21. apríla sú v čakárni kancelárie farského úradu k dispozícii prihlášky do letného tábora, ktorý, ako sme už informovali sa uskutoční v termíne 3. až 10. júla 2010 v horskom hoteli Paradise v Rajeckých Tepliciach. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál