Farské oznamy 2. mája

1.5.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 3. 5. - SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

  • 2. Kňazská rekolekcia

V pondelok 3. mája uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Františkánov.

  • 3. Úmysly

V pondelok 3. mája od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na mesiac jún.

  • 4. Výročná farská poklona

V stredu 5. mája sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po májovej pobožnosti od 7,15 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16,15 h.

  • 5. Lectio Divina

V stredu, 5. mája pokračujú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

  • 6. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 6. mája je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude predsedať sv. omši otec arcibiskup, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

  • 7. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 7. mája je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. V tento deň môžeme v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok.

  • 8. Zbierka na seminár

Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár, na tento účel sa v našej farnosti vyzbieralo a vložilo sa na účet ABÚ 1.620,72 €. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

  • 9. Upozornenie

Chceme vás upozorniť, že leták, na ktorom sa reklamuje dokumentárny film Fenomén Bruno Gröning nemá nič spoločné s katolíckou vierou. Jedná sa o sektu.

  • 10. Oznam Charity Blumentál

Pozvánka

Pri príležitosti Dňa matiek, pozývame mamičky, ktoré prijali od Pána Boha 4 a viac detí, na malé posedenie, ktoré sa uskutoční v seminárnej miestnosti farského úradu v nedeľu 9. mája 2010 o 14.oo hod.

Oznamy pre rodičov

Ako sme už informovali, na sobotu 15. mája sa pripravuje zájazd rodičov s deťmi do Topoľčianok. Prihlásiť sa môžete v sociálnej poradni charity v utorok od 16.30 - 19.oo, v stredu a vo štvrtok od 17.30 - 19.oo. Poplatok je 4,- € za dospelých a 2,- € za dieťa. Pri prihlasovaní dostanete aj podrobnú písomnú informáciu.

Letný detský tábor

V čakárni kancelárie farského úradu sú k dispozícii prihlášky do letného tábora, ktorú si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 17. mája.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál