Farské oznamy 13. júna

13.6.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Sobota 19. 6. - Sv. Romualda, opáta

  • 2. Zbierka pre obete povodní

Na základe súhlasu všetkých biskupov Slovenska, KBS vyhlásila na budúcu nedeľu 20. júna celoslovenskú finančnú zbierku na pomoc pre obete povodní na Slovensku. Zbierka sa uskutoční vo všetkých katolíckych kostoloch.

  • 3. Sviatosť birmovania

V sobotu 19. júna zavíta do našej farnosti o. arcibiskup a pri sv. omši, ktorá začína o 10.00 hod. udelí naším birmovancom sviatosť birmovania.

  • 4. Večeradlo

V sobotu 19. júna sa po sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. uskutoční Mariánske večeradlo.

  • 5. Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov

Poplatok za tábor môžete uhradiť v kancelárii Charity na Vazovovej 8 v stredu 16. júna od 17.30 hod. do 19.oo hod. Informáciu nájdete aj vo výveske Charity v predsieni kostola aj na internetovej stránke charity.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál