Farské oznamy 6. júna

5.6.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Streda 9. 6. - Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi

Piatok 11. 6. - NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Sobota 12. 6. - Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

  • 2. Kňazská rekolekcia

V pondelok 7. júna sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Panny Márie - Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.

  • 3. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 11. júna je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 bude odprosujúca pobožnosť, s modlitbou Najmilší Ježišu, za recitovanie ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Zároveň v tento deň sa končí Rok kňazov, sv. omša v katedrále bude o 10.30 hod.

  • 4. Zbierka pre potreby farnosti

Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby nášho kostola a farnosti. Na tento účel sa v našej farnosti vyzbieralo 1.881,05 €. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

  • 5. Kňazská a diakonská vysviacka

V sobotu 12. júna o 9,30 h. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční kňazská a diakonská vysviacka. Za kňazov budú vysvätení diakoni dp. Cyril Sitár a dp. Martin Šafárik a za diakonov Peter Pajerský a Attila Nemes, ktorí pôsobili v našej farnosti. V tomto čase si vykonávajú duchovné cvičenia, preto myslime na nich vo svojich modlitbách.

  • 6. Prvé sväté prijímanie

Sviatosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti bude vysluhovaná budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 hod.

  • 7. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 6. júna 2010 si môžu záujemcovia pozrieť videofilm o živote sv. Augustína. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre rodičov

Poplatok za tábor môžete uhradiť v kancelárii Charity na Vazovovej 8 v  v stredu 9. júna 2010 od 17.30 do 19.oo hod., v piatok 11. júna 2010 od 17.oo - 19.oo hod., príp. ešte v stredu 16. júna od 17.30 hod. do 19.oo hod. Informáciu nájdete aj vo výveske Charity v predsieni kostola aj na internetovej stránke charity.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál