Farské oznamy 29. augusta 2010

29.8.2010 Branislav Čaniga
 • 1. Liturgický kalendár

Piatok 3. 9. - Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

 • 2. Úpravy v bohoslužobnom poriadku a čas spovedania

 • Bohoslužby o 18.00: Od 1. septembra nebudeme pokračovať vo všedné dni vo sv. omšiach o 18.00 h. s výnimkou utorku a piatku, keď budú bývať sv. omše mládežnícke, resp. pre birmovancov. Táto zmena, o ktorú požiadal ešte bývalý p. farár, bola schválená Arcibiskupským úradom ako aj Dekanským úradom Bratislava - Stred.

Taktiež oznamujeme, že od 1. 9. sa ruší rozdávanie sv. prijímania pred rannými sv. omšami vo všedné dni.

 • Sv. spoveď :

Vo všedné dni: - ráno počas druhej sv. omše od 6.30 h. do jej skončenia

 • večer pri sv. omši od 16.30 h. do jej skončenia

V nedeľu: dopoludnia medzi sv. omšami (v prípade potreby aj cez sv. omšu) od 7.00 do 12.00 h.

V prvopiatkový týždeň: aj pri prvej sv. omši od 5.45 h. (pondelok až piatok) a vo štvrtok a piatok od 15.00 h. do skončenia večernej sv. omše (cca 17.30 h.)

 • 3. Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly (intencie) na mesiac október sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke vo štvrtok 2. 9. o 16.00 h.

 • 4. Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 2. 9. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Prvý piatok v mesiaci 3. 9. budeme spovedať ako obvykle.

Na Prvú sobotu 4. 9. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • 5. Lectio divina

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský nás pozýva na ďalší ročník biblických stretnutí formou Lectio divina, ktoré budú venované poslednej knihe Svätého Písma - Apokalypse, Knihe Zjavenia svätého apoštola Jána. Od septembra tohto roku do júna 2011 sa uskutoční desať biblických stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00 h. Najbližšie stretnutie sa uskutoční v stredu 1. septembra na tému: „Mám kľúče od smrti a podsvetia” (Zjv 1,1-20).

 • 6. Veni Sancte

V nedeľu 5. septembra pri spievaných sv. omšiach budeme vyprosovať dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a učiteľov modlitbou Veni Sancte.

Pre našu cirkevnú školu (SOŠ elektrotechnická) bude Veni Sancte v kostole vo štvrtok 2. 9. o 9.00 hod.

 • 7. PRÍPRAVA DOSPELÝCH KU SVIATOSTIAM:

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • 8. PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA:

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • 9. Farská knižnica

Farská knižnica svätej Kataríny od septembra znova poskytuje svoje služby v obvyklých výpožičných časoch:

utorok    15,30 - 17,00

streda    09,00 - 11,00

štvrtok    16,00 -18,00 hod.

Pracovníci knižnice sa tešia na Vašu návštevu.

 • 10. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8: Po prázdninovej prestávke budú opäť pokračovať stretnutia v blumentálskom klube. V nedeľu 19. septembra 2010 vás pozývame na besedu s kňazmi našej farnosti. Klub bude otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 do 16.30.

 • 11. Oznam speváckeho zboru Béčkari

Drahí farníci, srdečne Vás pozývame na Blumentálsky hudobný podvečer, ktorý sa uskutoční dňa 11.9.2010 na blumentálskej fare o 16.- hodine. Okrem stretnutia s našími novými kaplánmi a pánom farárom, sa môžete tešiť aj na rôzne pochúťky z grilu a pohár vínka (koláčiky
a iné formy agapé sú vítané). Príďte zažiť nové stretnutia, vzájomné utužovanie vzťahov medzi farnosťami a v neposlednom rade aj riadnu dávku dobrej hudby. Hudobným hosťom večera je kapela Metelica, zaspieva aj domáci zbor Béčkari. Vstupné je dobrovoľné. Tešíme sa na Vás.

Vaši Bečkari


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál