Farské oznamy 8. augusta 2010

8.8.2010 Branislav Čaniga
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 9. 8. - Sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), mučenice, rehoľníčky a patrónky Európy, sviatok

Utorok 10. 8. - Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Streda 11. 8. - Sv. Kláry, panny, spom.

Sobota 14. 8. - Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spom.

Nedeľa 15. 8. - slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok, titul nášho chrámu

  • 2. Nanebovzatie Panny Márie

V nedeľu 15. 8. 2010 slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú v štandardnom nedeľnom bohoslužobnom poriadku. Nakoľko je tento sviatok zároveň patrocíniom nášho chrámu, v ten deň máme možnosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. V ten deň sa uskutoční aj hodová ofera. Za vaše milodary vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

  • 3. Výpomocný duchovný

V tomto mesiaci začal pastoračnú službu v našej farnosti Mons. Vendelín Pleva, ktorý bol ustanovený za výpomocného duchovného na nedele. Srdečne ho medzi nami vítame.

  • 4. Oznamy Charity Blumentál

  • Oznam   pre deti a rodičov : Na piatok 27. augusta 2010 pripravujeme pre deti, ktoré sa zúčastnili letného tábora v Rajeckých Tepliciach, celodenný autobusový výlet na Červený Kameň. Prihlásiť sa treba osobne v kancelárii Charity na Vazovovej 8 a to v termíne od pondelka 9. 8. do piatka 13. 8, vždy v čase od 17.30 do 18. hod. Pri prihlasovaní dostanete podrobnú písomnú informáciu, vrátane programu. Prihlásiť sa treba záväzne!

  • Oznam pre seniorov: Na začiatok septembra plánujeme púť do Šaštína. Bližšie informácie budú zverejnené v ďalších farských oznamoch.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál