Farské oznamy 31. októbra 2010

1.11.2010 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 1. 11. - slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Utorok 2. 11. - Spomienka na všetkých verných zosnulých

Štvrtok 4. 11. - sv. Karola Boromejského, biskupa, spom.

  • Sviatok Všetkých svätých

Sv. omše na prikázaný sviatok Všetkých svätých v pondelok 1. novembra budú ako v nedeľu.

  • Dušičková pobožnosť

V pondelok 1. novembra o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v utorok 2. novembra po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30. V tento deň sú sv. omše ako v pracovný deň.

  • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac december sa budú zapisovať v stredu 3. novembra 2010 v krstnej kaplnke od 16.00 hod.

  • Lectio divina

Pozývame Vás do Katedrály sv. Martina v stredu, 3. novembra, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (Lectio Divina) s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: 24 starcov a 4 bytosti.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 4. 11. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na Prvý piatok v mesiaci 5. 11. budeme spovedať ako obvykle.

Na Prvú sobotu 6. 11. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Sv. omše o 18.00 hod.

Nakoľko naša farnosť dostala ďalšieho pána kaplána, od 25. októbra budú sv. omše o 18.00 každý deň v týždni.

  • Poďakovanie za zbierku - ľudové misie

Na zbierku pre ľudových misionárov ste minulú nedeľu prispeli sumou 2119,08 €. Vyslovujeme vám za vaše príspevky aj v mene pátrov verbistov úprimné Pán Boh odmeň!

  • Časopis Blumentál

Vyšlo novembrové číslo nášho farského časopisu Bumentál. Okrem iných článkov o vašej pozornosti odporúčame rozhovor s novým kaplánom dp. Pavlom Mikulom.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál