Farské oznamy 7. novembra 2010

7.11.2010 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Utorok 9. 11. - Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Streda 10. 11. - sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

Štvrtok 11. 11. - sv. Martin z Tours, biskupa, hl. patróna Bratislavskej arcidiecézy, sviatok

Piatok 12. 11. - sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spom.

  • Výročie založenia Trnavskej univerzity

Pán arcibiskup Stanislav Zvolenský bude v utorok 9. novembra o 14.30 h v Katedrále sv. Martina slúžiť sv. omšu pri príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity, na ktorú pozývame všetkých veriacich.

  • Svätomartinské tríduum

Bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vás srdečne pozýva sláviť Svätomartinské tríduum, ktoré sa v tomto týždni v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Podrobný program na jednotlivé dni nájdete na výveske.

  • Svätomartinská zbierka

Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Martina, patróna našej Bratislavskej arcidiecézy, Arcibiskupský úrad vyhlasuje na budúcu nedeľu (14. novembra) svätomartinskú zbierku, ktorej výťažok bude určený na stavbu mosta vo východoslovenskej obci Bukovce, ktorá zostala odrezaná od sveta po tohtoročných povodniach.

Za vašu ochotu prispieť nech vás odmení Pán na príhovor sv. Martina.

  • Liturgický diár 2011

Ak máte záujem, môžete si zakúpiť v sakristii liturgický diár na r. 2011 so súradnicami liturgických čítaní. Cena je 1,30 € za kus.

  • Pozvanie pre mladých

V utorok 9. novembra po večernej svätej omši, tzv. „mládežke”, ktorá začína o 18.00 h pozývame všetkých mladých na spoločné stretnutie na fare.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál