Farské oznamy 2. januára 2011

2.1.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 3. 1. - Najsv. Mena Ježiš

Štvrtok 6. 1. - ZJAVENIE PÁNA, prikázaný sviatok

Piatok 7. 1. - Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza

Nedeľa 10. 1. - KRST KRISTA PÁNA - koniec vianočného obdobia

 • Lectio divina

V stredu 5. januára sa v Katedrále sv. Martina uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s pánom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: Nesmierny zástup v bielom.

 • Relikvia sv. Cyrila

V rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda bude v bratislavskej Katedrále svätého Martina vystavená k úcte relikvia svätého Cyrila. Počas prítomnosti relikvie sv. Cyrila budú sväté omše v katedrále v dňoch od 2. januára do 7. januára 2011 vždy o 17.00 h. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Relikviu sv. Cyrila si v Katedrále sv. Martina bude možné uctiť 3., 5. a 7. januára vždy od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00.Všetci ste srdečne pozvaní.

 • Zjavenie Pána

Vo štvrtok 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenie Pána (Troch kráľov). Sv. omše budú ako v nedeľu. Pri sv. omšiach bude požehnaná voda.

 • Požehnanie domov

Kto má záujem dať si posvätiť príbytok v období po sviatku Zjavenia Pána, nech nahlási v sakristii kostola svoju adresu a telefónne číslo.

    • Vstupenky na ples

Vstupenky na ples bratislavských farností, na ktorom sa organizačne podieľame cez náš spevácky zbor Béčkari, sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk

 • Fatimská sobota

Termín fatimskej soboty bol vzhľadom na liturgickú slávnosť Panny Márie Bohorodičky presunutý na sobotu 8. januára po skončení sv. omše o 6.30 hod.

 • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2011 budeme zapisovať v pondelok 10. januára 2011 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál