Farské oznamy 9. januára 2011

9.1.2011 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Štvrtok 13. 1. - Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi

Rekolekcia

Rekolekcia kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 10. januára sv. omšou o 9.00 hod. v Trojičke.

  • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2011 budeme zapisovať v pondelok 10. januára 2011 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

        • Dobrá novina - poďakovanie

V tohoročnej zbierke Dobrá novina naši koledníci vyzbierali 853,44 €. Všetkým štedrým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. Veľká vďaka patrí aj koledujúcim deťom, ktoré venovali svoj voľný čas na pomoc núdznym v Afrike.

Ples bratislavských farností

Vstupenky na ples bratislavských farností, na ktorom sa organizačne podieľame cez náš spevácky zbor Béčkari, sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk Chceme osloviť záujemcov a sponzorov aj z našej farnosti, ktorí ste ochotní prispieť cenou do tomboly, že tak môžete urobiť na našom farskom úrade alebo v sakristii. Výťažok z tomboly pôjde na podporu domáceho projektu - dobrovoľnícke združenie VŔBA, ktoré sa venuje sprevádzaniu dlhodobo chorých a umierajúcich ľudí na Internom oddelení Onkologického ústavu svätej Alžbety na Heydukovej ulici v Bratislave.

Charita Blumentál

V pondelok 10. januára 2011 nebude poskytovať svoje služby sociálna poradňa. Ďakujeme za pochopenie.

Zároveň oznamujeme, že poradne, poskytujúce počítačové služby, doučovanie žiakov a študentov, ktoré tieto služby poskytovali v stredu a vo štvrtok, nie sú dočasne k dispozícii. Z vážnych rodinných dôvodov aktivistky ukončili túto službu. Obraciame sa preto s prosbou na Vás, ktorí máte potrebné odborné znalosti a boli by ste ochotní obetovať tejto službe svoj voľný čas, aby ste sa kontaktovali s pracovníčkami Charity. Potrebnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola aj na web stránke charity. Vopred ďakujeme za ochotu pomôcť.

Poradňa, ktorá poskytuje služby spojené s využívaním počítača v utorok je k dispozícii v obvyklom čase.

Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 16. januára sa uskutoční zbierka pre potreby farnosti. Jej výťažok sa použije na realizáciu kompletnej výmeny točitého schodiska vo veži kostola, ktoré je v havarijnom stave. Vopred chceme poďakovať za vašu štedrosť.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál